Wat is de Gezonde School-scan?
Met de Gezonde School-scans kan uw school de activiteiten in kaart brengen die worden uitgevoerd op de thema's van Gezonde School. Dit helpt om inzicht te krijgen in wat er al gebeurt op school en wat vervolgstappen kunnen zijn. De uitslag biedt concrete handvatten voor hoe uw school effectief kan werken aan een verbetering van de gezonde leefstijl van uw leerlingen en een gezonde schoolomgeving.

Na het invullen van de Gezonde School-scan kunt u in de uitslag zien op welke pijlers uw school goed scoort en waar nog verbeteracties mogelijk zijn.

Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan uw school advies en ondersteuning bieden bij het invullen van de Gezonde School-scan en bij de uitwerking van de activiteiten op het thema van uw keuze.

Account aanmaken / vragen
Neem dan contact met ons op via gezondeschool@ggd.amsterdam.nl